• به سایت تخصصی شرکت مشاورین تجاری پیشرو ارزآوران اسپاد خوش آمدید                                                                                     شماره تماس: 22988023-021 ___ 09129641181

طوفان فکری


این روش، یک فعالیت گروهی و یکی از محبوب ترین روش های تحلیل کسب و کار در میان تحلیلگران کسب و کار است.
این روش بسیار خلاقانه است که در آن فعالیت گروهی برای تولید ایده ها، تجزیه و تحلیل علل مشکلات و ارائه راه حل هایی برای مشکلات انجام می شود.
طوفان فکری به عنوان یک تکنولوژی اساسی برای سایر تکنیک های تحلیل کسب و کار، از جمله تجزیه و تحلیل SWOT، تحلیل PESTLE و غیره محسوب می شود.