• به سایت تخصصی شرکت مشاورین تجاری پیشرو ارزآوران اسپاد خوش آمدید                                                                                     شماره تماس: 22988023-021 ___ 09129641181

تجزیه و تحلیل الزامات


تجزیه و تحلیل الزامات، بخشی از چرخه عمر پروژه است و معمولا در مرحله ای شروع می شود که ذینفعان کسب و کار یک راه حل را پیشنهاد می دهند. به عنوان بخشی از تکنیک تجزیه و تحلیل الزامات
یک تحلیلگر کسب و کار نیاز به انجام مصاحبه برای شناسایی الزامات مورد نظر دارد که شامل موارد ذیل است :
سوالات
ثبت
تفسیر
کارگاه های آموزشی (Workshops)


مزیت : اگر چه تجزیه و تحلیل الزامات تقریبا در هر پروژه یک روش تحلیل کسب و کار غیر رسمی است، اما مهم است. بدون تجزیه و تحلیل الزامات، نمی توان طراحی و توسعه مناسبی را برای یک پروژه انجام داد. از این رو، می توان آن را مهمترین مرحله پروژه دانست. علاوه بر این، باعث می شود ذینفعان مستقیما در پروژه مشارکت کنند که در نهایت در زمان مناسب، مفید خواهد بود..