به سایت شرکت مشاورین تجاری ارزاسپاد خوش آمدید   

تجزیه و تحلیل الزامات غیر کارکردی

این تکنیک تحلیل کسب و کار هنگامی که یک شیوه تکنولوژی تغییر می کند، استفاده می شود. برای مثال تغییر یک تکنولوژی به تکنولوژی دیگر که از ابتدا ساختار را اجرا می کند. در این نوع از روش تحلیل، تحلیلگر کسب و کار به طور عمده بر روی عملکرد سیستم و الزامات ذخیره سازی داده ها برای اندازه گیری عوامل عملکرد سیستم پیشنهادی برای داده های زنده تمرکز می کند. تجزیه و تحلیل الزامات غیر کارکردی در مرحله تجزیه و تحلیل پروژه انجام می شود و در مرحله طراحی پیاده سازی و اجرا می شود.

تجزیه و تحلیل الزامات غیر کارکردی

الزامات غیر کارکردی می تواند انواع مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال:
عملکرد
امنیت
ثبت نام یا لاگین شدن (LOGGING)
قابلیت اطمینان و اعتماد

مزیت :
این ساده ترین و یکی از بهترین تکنیک های تحلیل کسب و کار است. علاوه بر این بسیار مهم است زیرا بدون این تحلیل، نتایج از قبل تعیین شده، نسبتا غیرممکن است.

 

 

اسکرول به بالا