• به سایت تخصصی شرکت مشاورین تجاری پیشرو ارزآوران اسپاد خوش آمدید                                                                                     شماره تماس: 22988023-021 ___ 09129641181

PESTLE

pestle


همیشه عوامل محیطی وجود دارند که بر برنامه ریزی استراتژیک تاثیر می گذارند. این عوامل کلیدی معمولا PESTLE نامیده می شوند:
P: سیاسی
E: اقتصادی
S: اجتماعی(LOGGING)
T: فنی
TL: حقوقی
TLE: زیست محیطی

هر یک از عوامل ذکر شده در بالا در تصمیم گیری نهایی کسب و کار تاثیرگذار هستند. از این رو، تجزیه و تحلیل این عوامل کلیدی یک کار مهم برای تحلیلگر کسب و کار است.


وظیفه یک تحلیلگر کسب و کار، استفاده از روش تجزیه و تحلیل PESTLE برای درک و شناسایی عوامل در محیط سازمان و تجزیه و تحلیل نحوه تاثیرگذاری این عوامل PESTLE بر عملکرد آینده سازمان است.
مزیت:
PESTLE یک چارچوب ساده و آسان برای تحلیل کسب و کار است که شامل مهارت های کارکردی متقابل یک تحلیلگر کسب و کار با تخصص و خبرگی وی می شود. با تجزیه و تحلیل PESTLE به صورت موثر، ما می توانیم تهدیدات بالقوه یک سازمان را کاهش دهیم. علاوه بر این، امکانی را برای بهره برداری از فرصت های ورود به بازارهای جدید در سطح جهانی فراهم می کند.
مزیت : این ساده ترین و یکی از بهترین تکنیک های تحلیل کسب و کار است. علاوه بر این بسیار مهم است زیرا بدون این تحلیل، نتایج از قبل تعیین شده، نسبتا غیرممکن است.