• به سایت تخصصی شرکت مشاورین تجاری پیشرو ارزآوران اسپاد خوش آمدید                                                                                     شماره تماس: 22988023-021 ___ 09129641181

CATWOE


CATWOE یک شیوه تفکر عمومی برای تحلیل کسب و کار است تا آنچه کسب و کار در تلاش برای رسیدن به آن است درک شود. این مشخص می کند که چه مسائلی وجود دارند و چگونه راه حل بر کسب و کار و افراد مرتبط با آن تاثیر خواهد گذاشت

CATWOE شامل عناصر ذیل است :
مشتریان یا مراجعین
بازیگران
تبدیل و تغییر
دیدگاه جهانی یک فرد یا گروه
مالک
محدودیت های محیطی


مزیت : تجزیه و تحلیل CATWOE برداشت های متفاوتی از ذینفعان را در یک پلت فرم مشترک گرد هم می آورد. از این رو، یک درک جامع در مورد مفروضات و تعهدات، یکپارچگی داده ها ومسائل اخلاقی فراهم می کند. این به یک تحلیلگر کسب و کار کمک می کند تا بر مبنای معیارهای مورد نظر، دیدگاه های مختلف را اولویت بندی کند.