• به سایت تخصصی شرکت مشاورین تجاری پیشرو ارزآوران اسپاد خوش آمدید                                                                                     شماره تماس: 22988023-021 ___ 09129641181

مدل سازی فرآیند کسب و کار


مدل سازی فرآیند کسب و کار در مورد بهبود فرایند است. با این که یک فرایند میراثی (LEGACY PROCESS) است، اغلب به عنوان یک تکنیک تحلیل کسب و کار در مراحل تحلیل پروژه مورد استفاده قرار می گیرد تا شکاف بین فرآیند کسب و کار موجود و فرایند کسب و کار آینده که کسب و کار آن را انتخاب می کند، شناسایی و تجزیه و تحلیل کند.
وظایف تحلیلگران کسب و کار در یک پروژه BPM عبارتند از :
برنامه ریزی استراتژیک
تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار
تعریف فرایند و طراحی آن
تجزیه و تحلیل فنی برای راه حل های تجاری پیچیده

BPMS-SPAD


معمولا، BPM به شیوه نموداری نشان داده می شود که در آن فرآیند، تصمیم گیری ها و اطلاعات به صورت یک چرخه کاری پیوسته نمایش داده می شود. دو نوع نشانه گذاری برای نمودارهای BPM وجود دارد:
BPMN: نمادسازی و ثبت مدل سازی فرآیند کسب و کار
UML: نمودار فعالیت زبان مدلسازی یکپارچه
مزیت : تکنیک BPM یک روش آسان برای نشان دادن چگونگی فرایند کسب و کار به صورت منطقی و توسط نقش های مختلف است. علاوه بر این، یکی از بهترین روشهای تحلیل کسب و کار در صنعت، به ویژه در صنعت فناوری اطلاعات است. از این رو، افراد می توانند به راحتی مراحل پی در پی فرایند اجرا را تجسم کنند. این، به نوبه خود، کمک می کند تا انجام تحلیل یک کسب و کار پیچیده برای تحلیلگر آسان تر باشد.