• به سایت تخصصی شرکت مشاورین تجاری پیشرو ارزآوران اسپاد خوش آمدید                                                                                     شماره تماس: 22988023-021 ___ 09129641181

تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT یکی از محبوب ترین روش های تحلیل کسب و کار است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. این روش، آسان است. این روش تجزیه و تحلیل سطح سازمانی است و فقط به تحلیل کسب و کار محدود نمی شود.

اصطلاح SWOT شامل چهار عنصر است

S: قوت ها
W: ضعف ها
O: فرصت ها
T: تهدید ها


این یک تحلیل کامل است که برای تحلیل کسب و کار انجام می شود و موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد:
عوامل داخلی مانند قوت و ضعف
عوامل خارجی مانند فرصت ها و تهدید ها
تجزیه و تحلیل SWOT یک تجزیه و تحلیل چهار بعدی برای تحلیلگر کسب و کار است که در آن داده ها را به عنوان پاسخ برای هر
چهار بعد قرار می دهد. یک تحلیلگر کسب و کار به سوالات زیر در هر یک از بخش ها پاسخ می دهد.
قوت: مزیت ها، منابع هزینه منحصر به فرد و کمیاب
ضعف: معایب، محدودیت ها، حوزه هایی که باید بهبود یابند و عوامل موثر بر کاهش فروش.
مزیت: تجزیه و تحلیل SWOT یکی از محبوب ترین روش های تحلیل کسب و کار است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. این روش، آسان است. این روش تجزیه و تحلیل سطح سازمانی است و فقط به تحلیلa کسب و کار محدود نیست. این روش اگر واحد به آن نیاز داشته باشد و اکثر افراد با آن آشنا باشند، می تواند در هر مرحله از پروژه مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود.
فرصت: شانس حوزه ها برای بهبود و فرصت های خوب
تهدید: ریسک های خارجی کسب و کار و موانع کسب و کار و بازار رقابتی