به سایت شرکت مشاورین تجاری ارزاسپاد خوش آمدید   

بوتیک

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار، ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺻﺮف در ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺣﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. بوتیک ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ علاوه بر اثر گذاشتن ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪاران در محل ﺧﺮﻳﺪ، ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ پیدا کنند؛ چرا که ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼمیمات ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. فروشندگان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂﻲ ﺟﺬاب، ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﺣﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺮﺗﺮی یافته و ﻓﻀﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ کنند. ﺣﺪود ۵۰ % ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺪون برنامه رﻳﺰی ﻗﺒﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ می ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻀﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه، آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪی ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺮده ﻓﺮوش است، هدایت کرد. اگر ﺧﺮده ﻓﺮوش ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺎری ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ بوتیک ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮﻳﺪ او ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

 

نوع محصولات بوتیک و فروشگاه پوشاک
در ابتدا برای خود مشخص کنید که در بوتیک خود چه نوع کالاهایی را می خواهید عرضه کنید؛ مثلا: اسپرت، رسمی، لوازم جانبی (اکسسوری)، چرم یا هر کالای مرتبط دیگری
کالاهایی که دوست دارید عرضه کنید را یادداشت کرده و لیستی از ایده های خود بسازید
لیستی که تهیه کرده اید باید منطقی و عملی باشد. آیا سبک دلخواه و نوع کالاهایی که می پسندید، بازار کافی در محل قرارگیری بوتیک شما دارد؟

 

 

 

در نظر گرفتن نوع قیمت سبک مورد نظر
بازه قیمت کالاهایی که قصد فروش آن ها را دارید، مشخص کنید. بسیاری از محصولات به دلیل ریزه کاری و ظرافتی که دارند، قیمت های بالاتری نسبت به سایر محصولات دارند. دقت کنید که سبک مورد نظر شما چه قیمتی دارد.

 

انتخاب نحوه فروش: فروشگاه آنلاین یا غیرآنلاین
اگر درباره نحوه کار با اینترنت و شبکه های اجتماعی اطلاعاتی دارید، می توانید فروشگاه پوشاک خود را به صورت آنلاین راه اندازی کنید. این شیوه فروش، مزایایی دارد که فروشگاه های عادی از آن مزایا برخوردار نیستند؛ مثل دردسر کمتر کارهای اداری، سرمایه گذاری ماندگار، هزینه های مناسب تر، رقبای کمتر و غیره. البته این شیوه فروش، مشکلات خاص خود را نیز دارد. به عنوان مثال یک فروشگاه پوشاک آنلاین باید روی بخش تبلیغات سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد، چرا که مشتریان رهگذر ندارد.

 

مجوزهای لازم برای راه اندازی بوتیک
در ایران نسبت به سایر کشورها، گرفتن جوازهای لازم برای راه اندازی فروشگاه پوشاک، کمی دشوارتر است. از این رو توصیه می شود که اگر درصدد اجاره کردن فروشگاه هستید و ملک تجاری ندارید، مکانی را اجاره کنید که دارای جواز همین فعالیت باشد.
اگر دارای مکانی هستید و یا اصرار بر گرفتن مجوز دارید، می توانید با مراجعه به سایت صنف مربوطه، شرایط اخذ مجوز را مطالعه کرده و پس از تکمیل موارد لازم، اقدام به اخذ جواز کنید. برای صنف پوشاک می توانید با مراجعه با سایت www.espt.ir این مراحل را سپری یا حتی در خود سایت و به صورت آنلاین فرم ها را تکمیل کنید.

 

مدیریت بودجه
اگر می خواهید در فرآیند راه اندازی بوتیک با شکست مواجه نشوید، به موارد مربوط به سرمایه توجه ویژه ای داشته باشید. سرمایه اولیه خود را مشخص کنید و اگر با هزینه های راه اندازی فروشگاه پوشاک همخوانی نداشت، راه های دیگری مانند راه اندازی فروشگاه مجازی پوشاک را انتخاب کنید. مدیریت مالی و حسابداری دقیقی داشته باشید و از صرف هزینه های غیرضروری خودداری کنید.

 

مکان مناسب
اگر صاحب مکان خاصی نیستید، مکانی را انتخاب کنید که با نوع و قیمت محصولات شما همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال مکان های بومی نشین نسبت به مکان های مدرن تر و تجاری، روی قیمت ها حساسیت بیشتری دارند. قبل از تهیه یک مکان، در آن محل مطالعات لازم را انجام دهیدو فروشگاه های مرتبط را نیز بررسی کنید. این کار کمک می کند تا در انتخاب محل مناسب بهتر عمل کنید. در حالت عادی مکان های پرتردد، بهترین گزینه هستند. البته اگر قصد دارید روی تبلیغات سرمایه گذاری کنید، می توانید از هزینه های مربوط به انتخاب محل فروشگاه خود بکاهید.

 

تامین کالا
برای تامین کالاهای خود از بهترین منابع و پخش کننده ها استفاده کنید. توصیه می شود که برندها و تولیدات داخل را به دلیل هزینه های جانبی کمتر، شناخت بیشتر و غیره در اولویت قرار دهید. در این صورت دست شما در زمینه تنوع و نوع تسویه نیز بازتر خواهد بود. می توانید به جای پخش کنندگان، کالاهای خود را از تولید کنندگان تامین کنید یا حتی محصولاتی را با برند خاص خود سفارش دهید.

 

طراحی و چیدمان بوتیک ( فروشگاه پوشاک )
طراحی یک بوتیک به نوع کالا و مکان بستگی دارد. توصیه می شود برای طراحی یک بوتیک از اجراکنندگان خوش نام استفاده کنید یا اگر قصد دارید شخصا این امر را عهده دار شوید، قبل از شروع به خوبی در این باره تحقیق کنید و نمونه های مناسب را ببینید.
اگر قصد دارید روی خصوصیات مربوط به قیمت مانور دهید با استفاده از اتیکت ها و برچسب های قیمت، دکور خود را مزین کنید.
سعی کنید سادگی را در طراحی مدنظر داشته باشید تا مشتری در انتخاب خود سردرگم نشود.
کالاهایی را جلوی دید قرار دهید که امتحان خود را پس داده اند.
در نورپردازی دقت کافی داشته باشید تا هم کالاها دیده شوند و هم نورپردازی چشم را اذیت نکند.
در بوتیک از سبدهای مخصوص حراج استفاده کنید و در حد ممکن کالاها را در دسترس قرار دهید.
رگالی کردن محصولات به جذب مشتری کمک زیادی می کند.
بسیاری از افراد دوست دارند در زمان انتخاب، فضای کافی داشته باشند و از رودررویی مستقیم با فروشنده پرهیز می کنند.

 

 

 

استخدام در بوتیک
اگر قصد استخدام افرادی را برای بوتیک خود دارید، چند نکته را در نظر داشته باشید:
به بودجه و سرمایه خود توجه کنید.
از افرادی خوش سابقه و امین استفاده کنید و حتما یکی از شرایط استخدام را ضمانت فرد معتمد قرار دهید.
افراد خوش صحبت،گزینه های مناسبی هستند.افرادی را انتخاب کنید که باکلام خود، مشتری را مجذوب کنند.
فروشندگان ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در اﻳﺠﺎد وﻓﺎداری مشتریان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دارند. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺧﺮیدار، ﻓﺮوﺷﮕﺎه شما را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮ ﺑﺪاﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ، و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﻲ درباره بوتیک شما و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ داشته ﺑﺎشد، میزان وفاداری او نسبت به بوتیک شما بیشتر خواهد شد. همچنین سبب می شود که اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی و ﺻﺒﺮ بیشتری در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺧﻴﺮ و ﻳﺎ وﻗﻮع اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ در حین ارائه ﺧﺪﻣﺎت داشته باشد.

 

عوامل تاثیرگذار در ﻓﺮوﺷﮕﺎه پوشاک
عوامل ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺻﺪا، ﻧﻮر، تمیزی، رایحه و غیره.
متغیرهای مربوط ﺑﻪ دﻛﻮر و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻐﺎزه ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ دارد؛ مانند: ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻐﺎزه، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪی رﻧﮓ فروشگاه و غیره.
متغیرهای نقطه خرید ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻛﺎﻻﻫﺎ، ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ، نحوه ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی، ﭼﻴﺪﻣﺎن اﺟﻨﺎس، ﻋﻼیم و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﻐﺎزه، ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻗﻴﻤﺖ کالا
متغیرهای اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن مربوط می شود؛ مثل: ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، لباس فرم، کمک و انگیزه دادن به مشتری، آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﺟﻨﺎس ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎ، مهارت کارکنان، رسیدگی به شکایات، صداقت کارکنان، ارزشمند بودن مشتری، احساس خوب، جملات و کلمات مودبانه، صبر و انعطاف پذیری فروشنده و غیره
متغیرهای ﺧﺎرﺟﻲ نیز شامل ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ورودی، وﻳﺘﺮﻳﻦ، ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮوﺷﮕﺎه و غیره می شوند.

 

افتتاحیه بوتیک
یکی از تاثیرگذارترین ترفندها برای موفقیت یک بوتیک، افتتاحیه آن است. مراسم افتتاحیه هر فروشگاه می تواند در خاطر بسیاری از افراد بماند و نام بوتیک را سر زبان ها بیاندازد. می توانید با یک حرکت غیرمعمول و خاص، افتتاحیه را خاطره انگیز کنید. ترفندهای خاص را می توانید بکار بگیرید. این موضوع را به هیچ عنوان دست کم نگیرید.
در پایان به چند نکته مهم توجه کنید:

سعی کنید بوتیک شما دارای حداقل یک خصوصیت بارز باشد؛ مثلا داشتن قیمت های استثنایی یا کالاهای خاصی که در هر جایی پیدا نمی شوند.
در فروشگاه خود از موارد جذابی مانند کارت هدیه، کارت تخفیف، سیستم مشتری مداری به طرق مختلف (مانند پیامک) و مواردی از این قبیل استفاده کنید.

 

انواع بوتیک
بوتیک از دیرباز یکی از مشاغل پرطرفدار و در سالهایی کم هزینه و پر درآمد بوده است. در حال حاضر نیز با وجود وضعیت اقتصادی نابسامان، هنوز هم راه اندازی بوتیک می تواند کاملاً سودده باشد؛ البته به شرطی که از اصول راه اندازی بوتیک و اداره آن آگاه باشید.
با شنیدن نام بوتیک اغلب افراد فکر می کنند منظور مغازه ای کوچک برای فروش لباس های زنانه و مردانه است اما در واقع بوتیک در انواع مختلفی راه اندازی می شود؛ بوتیک کلمه ای فرانسوی است و به معانی بسیاری ترجمه شده است، مانند: مغازه ای که در آن لباس، عطر، کفش، کیف و… می فروشند و یا معانی مختلفی مانند: دکان، لوکس فروشی و… را به آن اطلاق کرده اند. اما همانطور که گفتیم، بوتیک انواع مختلفی دارد و لزومی ندارد مغازه ای با اجناس مختلف باشد.

 

 

 

نحوه شاخص نمودن بوتیک

۱- دکورسازی برای بوتیک
یکی از موارد مهم در راه اندازی بوتیک، ساخت دکور مناسب برای بوتیک است. اگر دکور مناسبی برای بوتیک خود انتخاب کنید می تواند در فروش شما و جذب مشتری نیز تأثیر به سزایی داشته باشد. ساخت دکور مهارتی تخصصی است که نیاز است توسط متخصصان این حوزه انجام گیرد. اکثر بوتیک ها داری متراژ کمی هستند و ساخت دکور در آنها بسیار حساس است پس بهتر است با برنامه ریزی و طراحی قبلی این کار را شروع کنید دکور فقط مربوط به ویترین مغازه یا محل قرارگیری محصولات نمی شود، بلکه قسمت های مهمی مانند دیوارها، کف بوتیک، میزها، تابلو سر در بوتیک، درب بوتیک و… وجود دارند که باید با دکور شما همخوانی داشته باشند؛ اگر بخشی از بوتیک شما به کسب و کار خیاطی نیز مجهز است، می توانید از المان های خیاطی نیز در دکور خود استفاده کنید تا مشتری بیشتر با شما و نوع فعالیت شما آشنا شود. کافی است کمی خلاقیت داشته باشید تا یک دکور خاص برای بوتیک خود طراحی و اجرا کنید. در ضمن از قرار دادن آینه قدی و بزرگ در بوتیک خود غافل نشوید.

۲- نورپردازی بوتیک
متأسفانه به صورت بسیار اشتباهی، نورپردازی های تاریک و کم در بوتیک ها رواج پیدا کرده است؛ محلی کوچک با رنگ دیوار و دکوراسیون تیره، نور بسیار کم و موزیکی ملایم؛ مشتری حس می کند وارد یک کافه شده است.مشتری وقتی به دنبال خرید محصولی می رود، علاقه مند است به خوبی آن را وارسی و لمس کند و نور کم باعث کاهش دید مشتری شده و در نتیجه شما هیچ موفقیتی در فروش ندارید و تمام هزینه های جانبی شما هم به ضرر تبدیل می شود. بنابراین بر روی نورپردازی بوتیک وقت بگذارید و از روشنایی های مناسب استفاده کنید؛ لازم نیست خیلی هم نورپردازی زیادی انجام دهید، در حدی که مشتری بتواند به راحتی محصولات را تشخیص دهد، کافی است.

۳- نام و برند بوتیک
یکی از مسائل مهم در راه اندازی بوتیک، نام بوتیک است، این نام می تواند به برند بوتیک شما نیز تبدیل شود. نامی را انتخاب کنید که به راحتی تلفظ شود، حتی الامکان فارسی باشد و به راحتی در خاطر مشتری بماند.شما نام و برند بوتیک خود را در تبلیغات استفاده کنید و آن را در کارت ویزیت بوتیک خود نیز بکار ببرید.

۴- فن فروشندگی در بوتیک
اکثر افراد فروشندگی را یک شغل ساده می دانند و در هنگام مواجه با آن تازه متوجه می شوند که فروشندگی یک مهارت است و دارای تکنیک های مختلف است. فروشندگی می تواند سرآغاز یک کسب درآمد بسیار بالا باشد چرا که تمام کارآفرینان بزرگ دنیا اولین تکنیک و مهارتشان در زمینه فروشندگی بوده است و دلیل موفقیت خود را نیز فروش خوب و فروشندگی صحیح می دانند.

۵- وسایل راحتی مشتری
بوتیک شما باید دارای محیطی جذاب و آرام برای مشتری باشد. اگر مشتری در بوتیک شما احساس راحتی کند، مشتری شما باقی می ماند. وسایل راحتی می تواند یه صندلی راحتی مناسب باشد و یا یک آب خوری با آب گرم و سرد و یا چند گلدان و گل زیبا در قسمتی از بوتیک که حس خوشایندی را به افراد می دهد.

 

سخن آخر در راه اندازی بوتیک
با گذشت زمان و مستقل شدن صنعت مد و پوشاک، فروشگاه های بسیاری نیز مجلل شده اند و رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته اند. اکثر آنها از یک فروشگاه محلی و کوچک به بوتیک های مجلل و لوکس تبدیل شده اند و اجناس با کیفیت تری را در آن به فروش می رسانند. این روزها با ترفندهای بازاریابی جالب و وسوسه انگیزی بوتیک ها محصولات خود را ارائه می دهند و همین ترفندها باعث معروفیت و محبوبیت این بوتیک ها شده است. شما هم می توانید خود را در این عرصه محک بزنید و از درآمد آن لذت ببرید؛ البته هیچگاه بدون تحقیق و بررسی وارد یک حوزه کاری نشوید که ممکن است با شکست بدی مواجه شوید و سرمایه خود را از دست بدهید.بوتیک یکی از کسب و کارهای عالی و مفید برای افرادی است که آموزش خیاطی دیده اند و با دوخت انواع پوشاک آشنا هستند و می توانند بوتیک را با کسب و کار خیاطی خود عجین کنند و از هر دوی آنها کسب درآمد بالایی داشته باشند.

 

 

اسکرول به بالا